Deuren voorzien van hold open systeem, de deuren blijven openstaan zodat beide handen geheel vrij zijn voor handelingen; in geval van brand zorgt het thermisch elelement dat de deuren automatisch sluiten.