Veilig opslaan van gevaarlijke afvalstoffen!

Nieuwe PGS15
Vrijdag 30 september jongstleden is de nieuwe PGS15 uitgekomen, een document
met daarin de regelgeving omtrent veilig opslaan van chemicaliën. Hierin staat dat gevaarlijk afval óók brandveilig opgeslagen dient te worden.

Dupa heeft de oplossing
Gevaarlijk afval hoort in een brandveiligheidskast. Dupa is hier al jaren mee bezig en
heeft de Disposal Line en het VisiCon Afvalmanagement Systeem.

                 Veilig opslaan met een Visie
                                              VisiCon Afvalmanagement Systeem

 

Nieuws